صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

لوازم جانبی برج استخراج عمومی چیست؟

2023-05-12

برج استخراج وسیله ای است که برای انتقال و جداسازی مواد بین فازهای مایع- مایع یا گاز- مایع استفاده می شود که معمولاً در زمینه هایی مانند شیمیایی، نفتی، دارویی و ... استفاده می شود و لوازم جانبی آن شامل قسمت های اصلی زیر می باشد:

1. سیلندر برج: بدنه اصلی برج استخراج که معمولاً از مواد فلزی (مانند فولاد ضد زنگ) یافولاد کربنی با PE/PTFE یا دیگر پلیمرهای مهندسی پوشش داده شده استs، با مقداری مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر فشار.

2. سینی: پارتیشن افقی که در داخل بدنه برج قرار دارد و برای جداسازی فازهای مایع و گاز داخل برج استفاده می شود. انواع سینی متداول شامل صفحه سوراخ دار، سینی فوم، صفحه غربال و غیره است که برای افزایش سطح تماس مواد و بهبود راندمان انتقال جرم استفاده می شود.

3. بسته بندی برج: ماده ای است که برای افزایش سطح تماس بین فازهای مایع و گاز در برج استفاده می شود و باعث انتقال و جداسازی مواد می شود. انواع رایج پرکننده‌های خام شامل پرکننده‌های حلقوی، پرکننده‌های کروی، پرکننده‌های ورقه‌ای و غیره است.

4. ورودی و خروجی مواد: برای معرفی مایع یا گاز ماده خام مورد پردازش به بدنه برج و جداسازی محصولات استفاده می شود. معمولا شامل ورودی خوراک، خروجی بالا و خروجی پایین است.

5. توزیع کننده مایع: برای توزیع یکنواخت جریان فاز مایع روی سینی برای اطمینان از توزیع یکنواخت فاز مایع در سینی استفاده می شود.

6. توزیع کننده فاز گاز: برای توزیع یکنواخت جریان فاز گاز روی سینی برای اطمینان از توزیع یکنواخت فاز گاز در سینی استفاده می شود.

7. سیستم پمپ و خط لوله: برای تامین گردش و جریان فاز مایع از جمله پمپ های تغذیه، پمپ های سیرکولاسیون، پمپ های تخلیه و ... استفاده می شود. سیستم خط لوله وظیفه هدایت فاز مایع به قسمت های مختلف را بر عهده دارد.

8. ابزار کنترل: برای نظارت و کنترل پارامترهایی مانند دما، فشار و جریان در داخل برج برای اطمینان از عملکرد عادی و پردازش برج استخراج استفاده می شود.

موارد فوق لوازم جانبی رایج برای برج های استخراج عمومی هستند و انواع مختلف برج های استخراج ممکن است دارای متعلقات یا سازه های خاصی باشند. انتخاب و طراحی لوازم جانبی باید بر اساس الزامات کاربردی خاص، ویژگی های مواد و شرایط فرآیند تعیین شود.